ข้อกำหนดและเงื่อนไขคาสิโน Wins88

คาสิโน Wins88 ดำเนินการและได้รับการอนุญาตภายใต้การควบคุมขององค์การการเดิมพันออนไลน์ ด้วยจุดประสงค์ที่จะมอบความบันเทิงให้แก่ผู้เล่นเท่านั้น ทางเราจะไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของความถูกต้องทางด้านกฎหมายต่างๆ ในส่วนของบริการนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวนี้มีผลใช้งานในการเล่นและโปรโมชั่นกับทางเว็บไซต์ที่นำเสนอ

หากคุณเข้าร่วมที่คาสิโน Wins88 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุด 01/04/2020 เวอร์ชั่น 1.0

หมายเหตุ: หากข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้แตกต่างจากฉบับภาษาอังกฤษ ทางเราจะยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับสิ้นสุด

tnc-212x230

1. 1. คำจัดกัดความ1.1 ข้อตกลงทางกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ระหว่างคุณและสมาชิกของ Wins88.com ทางด้านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทุกอย่างบน Wins88 ของคุณ เช่น คาสิโน Wins88 (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

1.2 คู่สัญญา – ลูกค้า

การอ้างอิงในข้อกำหนดถึง “คุณ”, “ของคุณ” หรือ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ใช้บริการ

1.3 คู่สัญญา – บริษัท

การอ้างอิงในข้อกำหนดถึง “บริษัท”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา” จะเกี่ยวข้องกับสมาชิกที่ดำเนินงานและสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับ Wins88.com ในทางเดียวกัน “Wins88” หมายถึง Wins88.com และ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) บริษัทที่ถือหุ้นสูงสุด และบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้าทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว

1.4 การอ้างอิงสินค้า

การอ้างอิงในข้อกำหนดถึง “เว็บไซต์” หมายถึง ตัวเว็บไซต์เองหรือหน้าเว็บ หน้าเว็บย่อย โดเมนย่อย หรือส่วนอื่นเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านชื่อโดเมน: www.wins88.com

1.5 ความเข้าใจ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอ่าน เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนที่จะใช้บริการ หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนด โปรดอย่าเปิดบัญชี และ/หรือ ใช้งานบัญชีของคุณต่อไป หากมีการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์หรือใช้บริการต่อไป จะถือว่าสมาชิกทำการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้ทำการแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์แล้ว

1.6 ความสำคัญกว่า

ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีความสำคัญและเหนือกว่าเสมอ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเนื้อหาหรือเอกสารอื่นๆ ที่อ้างถึง และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

1.7 การอัปเดตข้อกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลต่อสัญญาของคุณกับเรา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่:

 • 1 เมษายน 2020

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ทุกส่วนทั้งหมดของเว็บไซต์อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ดังนั้นคุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจตลอดเวลาว่า การใช้บริการของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว

2. เงื่อนไขของการใช้งาน2.1 รายละเอียดที่จำเป็นของลูกค้า

สำหรับบุคคลที่ลงทะเบียนเข้ามาเป็นลูกค้าในบริการของเรา บุคคลนั้นจะต้องส่งใบสมัครเพื่อลงทะเบียน โดยใบสมัครจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าดังต่อไปนี้:

 • ชื่อและนามสกุล
 • ชื่อผู้ใช้
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
 • ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
 • วันเกิด

บุคคลใดก็ตามที่เข้ามาสมัครหรือลงทะเบียนนั้น ให้การรับรองว่า ข้อมูลใดก็ตามที่พวกเขาให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัครนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สุด ทาง Wins88.com จะไม่ลงทะเบียนบุคคลดังกล่าว และในกรณีที่บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนกับเราไปแล้ว เราจะทำการยกเลิกการลงทะเบียนของบุคคลนั้นในฐานะลูกค้า หากเราทราบว่าบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบียนรายละอียดเมื่อลงทะเบียนเป็นลูกค้า

เราอนุญาตเพียงหนึ่งบัญชีต่อลูกค้าและบุคคลเท่านั้น

2.2 คุณสมบัติของลูกค้า

ในการใช้บริการ (รวมถึงการเยี่ยมชมองค์ประกอบใดก็ตามของบริการ โดยการป้อนรายละเอียดใดก็ตามลงในบริการ หรือเปิดบัญชีเพื่อเข้าถึงบริการ) คุณยอมรับว่า:

  2.2.1 กฎหมายท้องถิ่น
  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น หรือกฎหมายระดับประเทศของคุณ และจะไม่เข้าถึงบริการจากประเทศหรือพื้นที่ที่เราจำกัดการเข้าถึงด้วยเหตุผลทางการค้าหรือทางกฎหมาย (“ประเทศที่ถูกจำกัด”)

  2.2.2 ประเทศ
  รายชื่อประเทศที่เรายอมรับทำธุรกิจร่วมจะระบุไว้ในแถบประเทศในแบบฟอร์มเปิดบัญชี ซึ่งลูกค้าสามารถยืนยันได้โดยติดต่อทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

  เราอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศที่เรายอมรับทำธุรกิจร่วม ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบรายชื่อประเทศดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เข้าใช้บริการจากประเทศที่ถูกจำกัดการใช้งาน

  2.2.3 ขีดความสามารถ
  คุณมีขีดความสามารถทางด้านจิตใจในการรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวคุณเอง และสามารถเข้าร่วมสัญญานี้ ซึ่งสามารถบังคับใช้ทางกฎหมายได้

  2.2.4 รายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้
  ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือรายละเอียดใดก็ตาม ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณ (“การเข้าสู่ข้อมูล”) ต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับและใช้เพื่อการส่วนตัวตลอดเวลา

  2.2.5 การยืนยันตัวตนของลูกค้า

  บุคคลใดก็ตามที่ลงทะเบียนเข้ามาสมัครบัญชีกับ Wins88 จะไม่มีสิทธิ์:

  • ทำหน้าที่แทนบุคคลอื่น
  • มีความสามารถทางกฎหมายที่จำกัด
  • ดำเนินกิจกรรมทางอาญาผ่านบัญชี Wins88 Casino ของพวกเขา
  • ทำการฝากเงิน ซึ่งเกิดจากความผิดทางอาญาและกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ทำการฝากเงิน โดยใช้บัตรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากเจ้าของบัญชี
  • มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
  • มีบัญชีกับเราอยู่แล้ว
  • มีบัญชีที่ทางเราได้ทำการระงับไปแล้ว
  • มีบัญชีที่ถูกปิดตามคำขอของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบ

2.3 การรับรู้ของลูกค้า

บุคคลใดก็ตามที่ลงทะเบียนที่ Wins88 ยอมรับและรับรู้:

  2.3.1 ข้อตกลง
  • คุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว
  • คุณผูกพันตามเนื้อหาที่ระบุในข้อกำหนดเหล่านี้
  • คุณมีความผูกมัดโดยกฎที่บังคับใช้เกี่ยวกับเกมหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังเล่น
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขของเราอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
  • คุณมีความรับผิดชอบในการติดตามการอัปเดตข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากอยู่ภายในเขตเศร
  • ษฐกิจยุโรป (EEA) เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป
  • คุณจะไม่แชร์บัญชีของคุณกับบุคคลอื่นหรือแบ่งปันข้อมูลบัญชีของพวกเขา (รหัสผ่าน ฯลฯ )
  • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณ หรือใช้บัญชีของคนอื่นนอกจากคุณเอง

  2.3.2 ความเข้าใจ

  • คุณเข้าใจว่าการใช้บริการจะมีความเสี่ยงในการสูญเสียเงิน และคุณยอมรับความรับผิดชอบเต็มที่สำหรับการสูญเสียดังกล่าว
  • คุณจะไม่ใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะเมื่อให้รายละเอียดของคุณหรือสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ของเรา) ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท เหยียดหยาม ลามกอนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เหยียดสีผิว หรืออาจทำให้เกิดความผิด

2.4 สิทธิของ Wins88.com

Wins88.com ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการ:

  2.4.1 ทางด้านบัญชี
  • เรามีสิทธิ์ปฎิเสธบุคคลใดก็ตามที่เข้ามาลงทะเบียนเปิดบัญชีกับ Wins88 และ/หรือ ปิดบัญชีที่มีอยู่ และปฎิเสธการฝากเงินโดยไม่ต้องให้คำอธิบายใดๆ ทั้งสิ้น
  • เรามีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ ยกเลิกบุคคลใดก็ตาม จากกิจกรรมโปรโมชั่น การแข่งขัน หรือบริการอื่นๆ เมื่อ Wins88.com มีความเห็นหรือทำการตรวจสอบว่าบัญชีดังกล่าวถูกใช้ เคยถูกใช้ หรืออาจถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เข้าข่ายฉ้อโกง หรือไม่สุจริต
  • เรามีสิทธิ์ขอเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน การอนุญาตให้ใช้บัตรที่เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ข้อเท็จจริงใดก็ตามจากเจ้าของบัญชี ก่อนดำเนินการถอนเงิน

  2.4.2 ทรัพย์สิน

  • เรามีสิทธิ์ดูแล และจัดการเงินทุนที่เป็นของเจ้าของบัญชี ตามแนวทางที่ยอมรับโดยทั่วไปสำหรับการจัดการเงินสดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งสิทธิดังกล่าวอาจรวมถึงสถาบันการเงิน และ/หรือ ผู้ให้บริการโซลูชั่นการชำระเงินที่ได้รับมอบหมายให้ถือกองทุนในชื่อ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของบัญชีเอง
  • เรามีสิทธิ์ในการริบ และ/หรือ ยึดเงินที่มีอยู่ในบัญชี และ/หรือ ปฏิเสธที่จะให้เกียรติการเรียกร้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ถูกละเมิด และ/หรือ ถูกกระทำการใดก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต


2.5 นโยบายของข้อมูล

Wins88.com ให้การรับรองในการ:

 • จัดการข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีอย่างปลอดภัย ตามกฎหมายที่ใช้บังคับและการปกป้องข้อมูล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่เราเห็นว่าจำเป็น เมื่อปิดบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการบัญชีเท่านั้น
 • หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในโปรโมชั่น การแข่งขันหรือการเดิมพันโอกาสทางการตลาด เกม แบบสำรวจหรือการแข่งขัน และชนะ ต่อจากนั้นคุณอยมรับและได้ทำการรับรางวัลจากการแข่งขันหรือการชนะจากเรา เราจะถือว่า คุณยอมรับและยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อการโฆษณา (โดยไม่มีข้อจำกัด) เช่น ชื่อจริงและนามสกุล ชื่อผู้ใช้ของคุณ (ถ้ามี) รูปภาพ รูปถ่าย และตำแหน่งทั่วไปตามระเบียบและคำแนะนำที่บังคับใช้

ในส่วนนี้จะอธิบายเพิ่มในข้อ 12

2.6 การระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และ/หรือ การทำธุรกรรมร่วมกับบัญชีที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะถูกแก้ไขตามกฎหมายประเทศมอลตา โปรดดูข้อที่ 3 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2.7 การปกป้องลูกค้า

เจ้าของบัญชี Wins88 สามารถแจ้ง Wins88.com เพื่อตั้งขีดจำกัดสูงสุดในการวางเดิมพันได้ และเจ้าของบัญชีสามารถตั้งหรือจำกัดเวลาการเล่นของตน โปรดดูที่ข้อ 9 การเดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2.8 การเพิ่มเครดิตที่ไม่ถูกต้อง

หาก Wins88.com ทำการเพิ่มเครดิตเข้าบัญชีของคุณด้วยเงินรางวัลที่ไม่ใช่ของคุณเอง ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความผิดพลาดของมนุษย์ก็แล้วแต่ เครดิตจำนวนดังกล่าวจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ Wins88.com และจะถูกโอนออกจากบัญชีของคุณ ก่อนที่ Wins88.com จะรับรู้ถึงข้อผิดพลาด คุณได้ทำการถอนเงินทุนที่ไม่ได้เป็นของคุณ โดยปราศจากอคติต่อการเยียวยาและการกระทำอื่นๆ ที่อาจมีอยู่ตามกฎหมาย จำนวนเงินที่จ่ายผิดพลาดจะถือเป็นหนี้ที่คุณต้องชำระให้ Wins88.com ในกรณีที่การให้เครดิตไม่ถูกต้อง คุณต้องแจ้งให้ Wins88.com ทราบทันทีโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

2.9 กรณีบัญชีที่ไม่เคลื่อนที่

  2.9.1 สถานะภาวะไม่เคลื่อนที่

  สำหรับวัตถุประสงค์ภายใน หากคุณไม่ได้เข้าถึง และ/หรือ ไม่ใช้บัญชี Wins88 ของคุณเป็นระยะเวลา 6 เดือน (182 วัน) บัญชีของคุณจะถูกระงับ สถานะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์หรือความสามารถในการรับเงินในบัญชีของคุณ

  2.9.2 บทลงโทษสำหรับภาวะไม่เคลื่อนที่

  หากบัญชีของคุณไม่ได้รับการเข้าถึง และ/ หรือ ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 356 วันขึ้นไป บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมภาวะไม่เคลื่อนที่

  ค่าธรรมเนียมภาวะไม่เคลื่อนที่จะถูกคำนวณเป็น 5% ของยอดเงินในบัญชีทั้งหมด ในวันที่บัญชีไม่เคลื่อนที่และจะถูกเรียกเก็บในวันที่บัญชีไม่เคลื่อนที่และวันแรกของแต่ละเดือนปฏิทินหลังจากนั้น

  2.9.3 ข้อผูกพันของเรา

  เราจะพยายามทุกวิถีทางในการติดต่อคุณโดยใช้รายละเอียดล่าสุดที่เราได้รับจากคุณเกี่ยวกับยอดเงินในบัญชีของคุณ ก่อนที่บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

  2.9.4 การเปิดใช้งานใหม่

  เมื่อมีการดำเนินกิจกรรมในบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง เราอาจทำการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่า กิจกรรมดังกล่าวถูกเข้าถึงถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อปกป้องบัญชีของคุณ

  โดยการตรวจสอบอาจส่งผลให้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ การระงับบัญชีของคุณชั่วคราวในขณะที่มีการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรายละเอียดส่วนบุคคล รายละเอียดการชำระเงิน หรือข้อมูลการติดต่อของคุณล้าสมัย

2.10 การปิดบัญชี

  2.10.1 การขอปิดบัญชี

  คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา ตราบใดคุณไม่เป็นหนี้กับเรา หากคุณต้องการปิดบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล จดหมาย หรือใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ในฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หลังจากการขอปิดบัญชี ทางเราจะดำเนินการปิดบัญชีทันทีที่สามารถทำได้ กิจกรรมใดก็ตามในบัญชีของคุณจะยังคงเป็นความรับผิดชอบของคุณ จนถึงจุดปิดบัญชีจริง

  2.10.2 การเปิดใช้งานบัญชีใหม่

  หากคุณต้องการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง คุณต้องทำการเปิดใช้งานบัญชีอีกรอบผ่านการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพราะคุณไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้

  2.10.3 การชำระบัญชีคงเหลือ

  เมื่อเราได้รับการยืนยันว่าคุณต้องการปิดบัญชีของคุณ หากเราได้รับการร้องขอจากคุณ เราจะทำการคืนยอดเงินในบัญชีของคุณด้วยวิธีการชำระเงินที่เรากำหนด โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการถอนเงินมาตรฐาน

  2.10.4 การระงับชั่วคราว

  เรามีสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของคุณชั่วคราว (ป้องกันการใช้บริการของคุณและการให้สิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่น) หรือปิดบัญชีของคุณอย่างถาวรตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด และ/หรือ เมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเราได้รับการร้องขอจากคุณ เราจะทำการคืนยอดเงินในบัญชีของคุณด้วยวิธีการชำระเงินที่เรากำหนด

  2.10.5 การริบโปรโมชั่น

  ต่อเนื่องมาจากการปิดบัญชี โปรโมชั่น โบนัส สิทธิประโยชน์ หรือเงินรางวัลจะถูกริบ

3. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


3.1 เวลางาน “โดยปกติ”

  3.1.1 การบริการ

  เวลางานปกติของทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรามีระบุไว้ในส่วนของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บนเว็บไซต์

  3.1.2 ช่วงเวลาการให้บริการของเว็บไซต์

  เราตั้งเป้าว่าเว็บไซต์ของเราจะเปิดให้บริการ 24/7 อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดและทำให้บริการใดก็ตามไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม

3.2 การฟ้องร้องและความขัดแย้ง

  3.2.1 ภาพรวม

  ในส่วนนี้ การสอบถามใดๆ ที่อ้างถึงการดำเนินการทั่วไปของกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต นอกเหนือจากการจัดการทางธุรกรรม จะยังคงถูกจัดหมวดหมู่เป็นคำถามผ่านขั้นตอนการร้องเรียนภายใน จนกว่าจะมีการส่งต่อหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (หรือสมาชิกอาวุโสในกรณีที่จำเป็น) ซึ่งประเด็นนี้จะถูกจัดประเภทเป็น “กรณีข้อร้องเรียน”

  ซึ่งในที่สุดแล้ว คำตอบของหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จะแสดงถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนี้

  3.2.2 กระบวนการ

  ในกรณีที่การสอบถามเกี่ยวข้องกับ หรือหมายถึง การจัดการด้านธุรกรรมการเล่นเกม มันจะกลายเป็น “กรณีข้อพิพาท” เมื่อ:

  • หากไม่ได้รับการแก้ไขในขั้นตอนที่หนึ่งหรือสองของขั้นตอนการร้องเรียน และถูกส่งต่อไปยังหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์;
   จากการตอบสนองจากหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า ผู้ร้องเรียนยังคงไม่พอใจและต่อมาอ้างถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอกสำหรับการตัดสิน

  3.2.3 การสื่อสาร

  ระหว่างกระบวนการสื่อสารดังกล่าว อาจมีการบันทึกเสียง ข้อความหรือข้อมูล จากโทรศัพท์ แชทสด และอีเมล ระหว่างคุณและบุคคลได้ก็ตาม หากเนื้อหาของการสื่อสารเหล่านี้ถูกโต้แย้ง เราจะศึกษาบันทึกเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการตัดสินใจของเรา เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีหลักฐานเพิ่มเติมมาแสดง

  3.2.4 การรักษาความลับ

  ระหว่างกระบวนการดังกล่าว คุณต้องตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือรายละเอียดการสอบถาม การร้องเรียน หรือ ข้อพิพาทใดๆ ต่อบุคคลที่สาม ในที่นี้รวมถึงการสนทนาในห้องแชทหรือฟอรัม และจะถือว่าเป็นข้อมูลลับ ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลลับโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะหยุดกระบวนการการแก้ปัญหาดังกล่าว และจะไม่ดำเนินการต่อจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออก ในสถานการณ์เหล่านี้ เรามีสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณ และเมื่อจำเป็น เราอาจปิดบัญชีของคุณ


3.3 กระบวนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน

  กระบวนการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามด้านล่าง:

  • ขั้นที่ 1

   เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย คุณควรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา ซึ่งพวกเขาจะทำการตรวจสอบรายละเอียดและให้คำตอบหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คุณ เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกเสียงหรือข้อความการสนทนา และทำบันทึกคำตอบของพวกเขา

  • ขั้นที่ 2

   หากปัญหาหรือข้อสังสัยของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไข เรื่องจะถูกส่งไปยังหัวหน้าทีมของเจ้าหน้าที่ พวกเขาจะทำการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและให้คำตอบหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยตัวของพวกเขาเอง

  • ขั้นที่ 3

   หากปัญหาหรือข้อสังสัยของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไขในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เรื่องจะถูกส่งต่อไปที่ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โดยเรื่องนี้จะถูกบันทึกไว้เป็นการร้องเรียน หรือ หากมีเรื่องการจัดการธุรกรรมทางการเงินหรือการเดิมพันบนเกมเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องดังกล่าวจะถือว่าเป็น ข้อพิพาท

3.4 นโยบายการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและข้อพิพาท

หลังจากที่ได้รับเรื่อง ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าทีมของเจ้าหน้าที่นั้นๆ และทำการตรวจสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสม จากนั้นพวกเขาจะทำการติดต่อคุณกลับไป การตอบกลับหรือคำตอบจากผู้จัดการฝ่ายนั้นถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการการแก้ไขปัญหาภายใน

อย่างไรก็ตาม หากคุณยังไม่พอใจกับคำตอบที่คุณได้รับ คุณสามารถเลือกที่จะส่งเรื่องผ่านไปทางผู้ให้บริการแก้ปัญหาข้อพิพาท โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

4. การยืนยันบัญชี

การยืนยันบัญชีของลูกค้าเป็นการปฎิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า บัญชีของลูกค้านั้นปลอดภัย รวมไปถึงตรวจสอบว่าลูกค้ามีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ เรามีหน้าเว็บเพจที่อธิบายรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการยืนยันบัญชี โปรดูที่หน้าการยืนัยันบัญชี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการยืนยันบัญชี:

4.1 สัญญา

เมื่อคุณลงทะเบียนเปิดบัญชีกับเรา คุณยินยอมให้เราดำเนินการตรวจสอบบัญชีของคุณ (“การตรวจสอบบัญชี”)

4.2 จุดประสงค์

ในเงื่อนไขการเปิดบัญชีกับเรา คุณยินยอมและเรามีสิทธิ์ตรวจสอบว่า:

 • คุณมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ และอยู่ในช่วงอายุสามารถใช้บริการอย่างถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจศาลของคุณ
 • คุณให้ชื่อและรายละเอียดข้อมูลต่างที่ถูกต้อง
 • คุณอาศัยอยู่ในที่อยู่ที่คุณให้ไว้กับเราจริง
 • คุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงการจำกัดการเล่น
 • คุณไม่ได้มีบัญชีกับเราไว้อยู่แล้ว
 • คุณไม่ได้ถูกระงับการใช้บริการที่ Wins88.com มาก่อน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • คุณคือเจ้าของเงินหรือทรัพย์สินที่คุณได้ใช้ในการฝากเงินในบัญชีของคุณ

4.3 ข้อบังคับ

สำหรับการตรวจสอบการยืนยันบัญชี Wins88.com อาจมีการใช้บริการของบริษัทหรือบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันอายุ ตัวตน ที่อยู่ และข้อมูลทางธุรกรรมของคุณ การะบวนการดังกล่าวรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวกับฐานข้อมูล (หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน) ในการเข้าร่วมกระบวนการนี้ คุณยินยอมให้เราใช้ บันทึก และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจถูกบันทึกโดยเราหรือพวกเขา เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราอาจทำการบันทึกและเฝ้าสังเกตการสื่อสารทางโทรศัพท์ระหว่างคุณกับเรา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ข้อ 12

4.4 เอกสาร

ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี เราอาจมีการขอบัตรประชาชนหรือเอกสารและข้อมูลต่างๆ ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบในเวลาที่ควร

4.5 ระยะเวลาและขีดจำกัด

หากการดำเนินการตรวจสอบบัญชีของคุณไม่สำเร็จภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการเปิดบัญชีของคุณ เราอาจ:

 • ทำการปิดบัญชีของคุณ; และ/หรือ
 • กีดกันการเดิมพันเพิ่มเติม

จนกว่าการตรวจสอบบัญชีจะเส็รจสิ้นลง

สมาชิกที่ฝากเงินมากกว่า 62,500 บาท ต้องตรวจสอบการยืนยันตัวตน หากทำการฝากเงินดังกล่าวภายใน 72 ชั่วโมง จากการฝากเงินครั้งแรก

4.6 การระงับการใช้งาน

ในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันข้อมูลของคุณ หรือคุณไม่สามารถ/ไม่ยินยอมยื่นหลักฐานที่อยู่ หรือหลักฐานอื่นๆ สำหรับการยืนยันบัญชี เรามีสิทธ์ที่จะ:

 • ปิดบัญชีของคุณ
 • คืนยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ ด้วยช่องทางการโอนเงินที่เราเลือก (ไม่รวมเงินรางวัลที่เหลือ)

4.7 อายุไม่ถึงเกณฑ์

ในกรณีที่คุณยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว และเราตรวจสอบแล้วพบว่าคุณมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อกำหนด:

 • บัญชีของคุณจะถูกระงับ
 • เงินรางวัลที่คุณชนะจากการใช้บริการของเราจะถูกริบไว้กับเรา
 • เงินในบัญชีของคุณที่คุณฝากเข้ามาจะถูกโอนคืนให้คุณด้วยช่องทางที่เราเลือก เงินที่ถูกถอนออกไปก่อนหน้านี้ เราจะนำมาหักออกจากเงินที่โอนคืน

4.8 ข้อจำกัด

ระหว่างการตรวจสอบ อาจมีการเพิ่มข้อจำกัดบางอย่างเพื่อป้องกันการถอนเงินจากบัญชีสมาชิก และ/หรือ จำกัดการใช้บริการของคุณ (อาจจำกัดทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน)จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์

โปรดทราบว่าเราอาจทำการตรวจสอบเพิ่มเติม (รวมถึงการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อยืนยันอายุของคุณ ตัวตนของคุณ ที่อยู่หรือข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลใดก็แล้วแต่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของใบอนุญาตของเรา รวมไปถึงการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อปกป้องบัญชีของคุณ

5. กฎการชำระเงิน


5.1 เงินของลูกค้า

เงินที่คุณฝากเข้าบัญชีของคุณจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคาร และ/หรือ บัญชีรับฝากเงิน ซึ่งจะถูกแยกเก็บไว้จากเงินของบริษัทเรา เงินในบัญชีของคุณไม่ได้รับการรับรองสนับสนุน ประกัน หรือคุ้มครองโดยระบบการฝากเงิน การธนาคาร หรือระบบประกันอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นเดียวกัน เงินในบัญชีของคุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองในกรณีการล้มละลาย

5.2 การยืนยันบัญชี

Wins88.com มีสิทธิ์ปฎิเสธการโอนเงินหรือการจ่ายเงินรางวัลให้กับบัญชีใดก็ตามที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

5.3 การถอนเงินของเจ้าของบัญชี

การถอนเงินจากบัญชี Wins88 นั้น ทำได้ผ่านช่องทางที่เจ้าของบัญชีลงทะเบียนไว้ หรือ โอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีอยู่ในชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เจ้าของบัญชีเป็นผู้ให้ไว้กับเรา

5.4 การตรวจสอบช่องทางการฝากเงิน

เราแนะนำให้ลูกค้าใช้ช่องทางการฝากเงินที่ใช้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของลูกค้า หากคุณใช้ช่องทางการฝากเงินที่ไม่ได้ใช้ลงทะเบียน เราอาจทำต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม อาจต้องเกิดการอนุมัติข้อมูลและเอกสารรับรอง

5.5 การมีช่องทางการชำระเงินหลายช่องทาง

ในกรณีที่มีการใช้ช่องทางมากกว่าหนึ่งช่องทางในการโอนเงิน เรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า การโอนดังกล่าวเป็นไปตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อลดการฉ้อโกง ในส่วนนี้จะรวมถึงการชำระเงินบางส่วนให้กับช่องทางการฝากที่ใช้ก่อนหน้านี้

5.6 เงินถอนไม่สัมพันธ์กับกิจกรรมบนเว็บไซต์

ในกรณีที่จำนวนการฝากและการถอนไม่สมเหตุสมผลกันหรือน่าสงสัย เรามีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากคุณ ในทางเดียวกัน คุณมีหน้าที่จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับเรา ทั้งนี้ เราสามารถเรียกเก็บโดยตรงจากคุณ หรือหักออกจากบัญชีของคุณ

5.7 ภาษีส่วนบุคคล

หากเกิดเหตุจำเป็น คุณมีหน้าที่ในการแจ้งเจ้าหน้าทางกฎหมายในประเทศของคุณ เจ้าหน้าที่บังคับ หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่รับผิดชอบต่อหน่วยงานดังกล่าวเกี่ยวกับการชำระภาษีส่วนบุคคลของคุณ โปรดทราบว่า การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีในบางเขตอำนาจศาลอาจมีผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้ และอาจรวมถึงการหักการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องจากเงินรางวัล หรือเงินถอนของคุณ

5.8 ค่าธรรมเนียมและขีดจำกัดของการถอนเงิน

เจ้าของบัญชีมีสิทธิ์การถอนเงินฟรี 1 ครั้งต่อเดือน หากต้องการถอนเงินเพิ่มเติมหลังจากนี้ภายในเวลา 30 วัน เรามีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนสูงสุด 3.9% จากจำนวนเงินถอน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารการชำระเงินทุกช่องทางของเรา

ลูกค้าทุกคนสามารถถอนเงินได้สูงสุด 500,000 บาท ต่อบัญชี ภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปตามดุลพินิจของ Wins88.com ในกรณีของเงินรางวัลแจ็คพอตที่ไม่รวมอยู่ใน โปรเกรสซีฟแจ็คพอต จะเป็นไปตามด้านล่างนี้:

 • เจ้าของบัญชีที่เป็นลูกค้า VIP ของคาสิโนเรา จะได้รับเงินรางวัลภายใน 10 วันทำการ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของเงินรางวัล
 • เจ้าของบัญชีที่ไม่ใช่ลูกค้า VIP ของคาสิโนเรา จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 500,000 บาท โดยทันที หลังจากนั้นทางคาสิโนจะโอนเงินรางวัลจำนวน 500,000 บาทถ้วน ให้เจ้าของบัญชีทุกเดือน จนกว่าคุณจะได้รับเงินรางวัลครบ

5.9 เงินรางวัลและการถอนเงินโปรเกรสซีฟแจ็คพอต

เจ้าของบัญชีที่ชนะเงินรางวัลมากกว่า 1,250,000 บาท ในโปรเกรสซีฟสล็อต อาจต้องรอประมาณ 30 วัน จากวันที่ชนะแจ็คพอตจนกว่าเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชี หลังจากนั้น เจ้าของบัญชีมีสิทธิ์ที่จะถอนเงินรางวัลจำนวนเต็มได้ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของเงินรางวัล

5.10 การถอนเงินจากผู้ให้บริการ Instant Banking

หากคุณทำการฝากเงินผ่านผู้ให้บริการทางการเงิน Instant Banking คุณต้องทำการถอนเงินจากบัญชีเดียวกันเท่านั้น รวมไปถึงเงินรางวัลที่คุณชนะ

5.11 เงินฝากและการเล่นเกม

หากมีการฝากเงินระหว่างการเล่นเกม โปรดทราบว่าอาจต้องทำการโปลดเกมใหม่เพื่ออัปเดตจำนวนเงินฝากในเกม ในกรณีดังกล่าวจะทำให้เซสชั่นเกมถูกรีเซ็ตและประวัติของเซสชั่นเกมก่อนหน้านี้จะหายไป ทั้งนี้ประวัติเดิมพันสะสมและเงินรางวัลสำหรับเกมนั้นยังถูกเก็บอยู่ในบัญชีของคุณ

5.12 หน้าเกมกำลังโหลด

ในกรณีที่คุณโหลดเกมจากหน้าเกมหลัก ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้โหลดเกม เกมดังกล่าวอาจโหลดในแถบใหม่ในบราวเซอร์ของคุณ คุณไม่สามารถเล่นเกมหลายเกมพร้อมกันได้ เราจำกัดไว้ที่ 1 เกมต่อ 1 คน หากคุณโหลดเกมใหม่ขึ้นมาในขณะที่ยังมีเกมอีกเกมเปิดอยู่ เกมที่กำลังเปิดอยู่จะถูกยกเลิก (อาจมีข้อความแจ้งเตือน) และเกมที่เพิ่งโหลดขึ้นมาใหม่จะทำงานแทน

5.13 การฝากเงินและถอนเงินผ่าน Bitcoin

หากคุณทำการฝากหรือถอนเงินด้วย Bitcoin ไปยังบัญชีที่ใช้สกุลเงินจริง (FIAT Account) คุณมีความเข้าใจว่า ค่าเงินของ Bitcoin อาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับมูลค่าราคาตลาด

5.14 การถอนเงิน

โปรดทราบว่าการถอนเงินจะต้องดำเนินการด้วยวิธีเดียวกับช่องทางที่คุณใช้ฝากเงิน ยกตัวอย่าง หากลูกค้าฝากเงินผ่านช่องทาง SKRILL พวกเขาจะต้องทำการถอนเงินผ่านบัญชี SKRILL เดียวกันกับที่ใช้ฝากเงิน

6. กฎความปลอดภัย


6.1 การรักษาความลับ

Wins88.com สนับสนุนการรักษาข้อมูลอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเจ้าของบัญชี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยในบางกรณี หากมีการร้องขอโดยหน่วยงานกำกับดูแล ผู้พิพากษา หรือหน่วยงานรัฐและเอกชน และ/หรือ ในกรณีที่เจ้าของบัญชีละเมิดกฎของ Wins88.com ข้อมูลสามารถถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการตรวจสอบ เนื้อหาส่วนนี้จะเพิ่มเติมในส่วนที่ 12

6.2 การปกป้องรหัสผ่าน

ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน เจ้าของบัญชีเป็นผู้ตั้งรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ ดังนั้นการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวคือหน้าที่ของเจ้าของบัญชี หากเจ้าของบัญชีรับรู้ว่า มีบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจกำลังใช้หรือรับรู้ข้อมูลดังกล่าว เขาจะต้องติดต่อและแจ้งเรื่องกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Wins88 โดยทันที ทั้งนี้เจ้าของบัญชีสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านเว็บไซต์ โดยคลิกที่ ‘ลืมรหัสผ่าน’

6.3 ข้อจำกัดของบัตร

การโอนเงินผ่านบัตรเครดิตอาจถูกปฏิเสธบ้างเป็นบางกรณีเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยบางอย่างร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงิน และ/หรือ สถาบันการเงิน โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวอาจปฏิเสธบัตรที่ลงทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยในบางกรณีโดยหน่วยงานกำกับดูแล ผู้พิพากษา หรือหน่วยงานรัฐและเอกชน และ/หรือ ในกรณีที่เจ้าของบัญชีละเมิดกฎของ Wins88.com ข้อมูลสามารถถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบ เนื้อหาส่วนนี้จะเพิ่มเติมในส่วนที่ 12 ทางเราไม่ได้ควบคุมระบบดังกล่าวโดยตรง แต่จะพยายามแก้ไขปัญหาใดๆ หากอยู่ในความสามารถของเรา

6.4 การยืนยันเจ้าของบัญชีบัตร

Wins88.com อาจขอเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน และ/หรือ การอนุญาตให้ใช้บัตรดังกล่าว และ/หรือ ข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่ได้รับจากเจ้าของบัญชี ก่อนที่จะเร่งฝาก และ/หรือถอนเงิน กระบวนการดังกล่าวอาจทำให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อย

6.5 การขัดข้องของระบบ

การใช้งานและการละเมิดข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์เกมใดก็ตาม ที่จัดหาให้ผ่านซอฟต์แวร์ที่นำเสนอผ่าน Wins88 นั้นผิดกฎหมาย Wins88.com จะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดใช้งานของข้อผิดพลาด เช่น การปิดกั้นบัญชีลูกค้า การแช่แข็งเงินทุน และการดำเนินการทางกฎหมายในที่สุด

6.6 ภาระหน้าที่ของลูกค้า

Wins88.com มีสทธิ์ในการยกเลิก การทำธุรกรรมย้อนกลับ หรือการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินใดก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น; ความผิดพลาดทางเทคนิค “รายการข้อผิดพลาด” เหตุสุดวิสัย; การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข; การสมรู้ร่วมคิด และ/หรือ การกระทำผิดทางอาญา;

6.7 หนี้สิน

Wins88.com ไม่ยอมรับหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อลูกค้า และ/หรือ บุคคลที่สามที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจาก:

 • ความผิดพลาดทางเทคนิค “รายการข้อผิดพลาด” เหตุสุดวิสัย; และ/หรือ ผลลัพธ์ของคาสิโน หรือเกมโป๊กเกอร์ และ/หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน;
 • การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข;
 • การสมรู้ร่วมคิด และ/หรือ การกระทำผิดทางอาญา;
 • ความเสี่ยงและการสูญเสียทางการเงิน และ/หรือ
 • การดำเนินการทางกฎหมายและการเงิน และ/หรือ การเยียวยาอื่นๆ ที่กระทำต่อผู้เข้าร่วม และ/หรือ บุคคลที่สาม

6.8 การฉ้อโกง

  6.8.1 คำอธิบาย

  การฉ้อโกง หมายถึง กิจกรรมการโกงที่คุณ หรือ บุคคลที่กระทำแทนคุณ หรือ กระทำร่วมกันกับคุณ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การใช้ข้อมูลเท็จในการลงทะเบียน การสมรู้ร่วมคิดเพื่อให้ได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม (รวมไปถึงผลประโยชน์ด้านโปรโมชั่น) และการใช้เงินหรือทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็นของคุณ รวมไปถึงการใช้วิธีการชำระเงินที่ถูกขโมยมา ถูกลอกเลียนแบบมา หรือที่ไม่ได้รับอนุญาต

  6.8.2 ความผิดทางอาญา

  เราจะใช้มาตรการทางอาญาและทางสัญญาขั้นสูงสุดกับคุณ หากเราพบว่าคุณมีความผิดทางอาญาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการโกง หากคุณเป็นผู้ต้องหาหรือมีส่วนร่วมในการโกง เราจะปฏิเสธการจ่ายเงินและส่งเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  6.8.3 ความรับผิดชอบ

  คุณต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่าย และความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการโกงของคุณ ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงการสูญเสียทางตรง ทางอ้อม หรือทางใดทางอื่นก็ตาม การสูญเสียกำไรและชื่อเสียงเกียรติภูมิ ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของคุณ ทั้งการโกง ความไม่ซื่อสัตย์ หรือกิจกรรมทางอาญา ทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. คาสิโน

7.1. การวางเดิมพัน

  7.1.1 การตัดสินใจจำนวนเงินเดิมพัน

  คุณสามารถวางเดิมพันใช้บริการของเราได้ตามจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของคุณเท่านั้น เมื่อคุณวางเดิมพันเรียบร้อยแล้ว มูลค่าเงินเดิมพันที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออกจากยอดเงินในบัญชีของคุณ

  7.1.2 ความรับผิดชอบ

  คุณต้องใช้วิจารณญาณของคุณในการเลือกวางเดิมพัน คุณรับทราบว่าในการวางเดิมพันของคุณ คุณไม่ได้ใช้คำสั่งใดๆ ของพนักงานของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดิมพัน

  7.1.3 ไม่สามารถลงเดิมพันได้

  เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณไม่สามารถลงเดิมพันได้

  7.1.4 การตรวจสอบว่าจำนวนเงินเดิมพันนั้นถูกต้อง

  เกมแต่ละเกมมีการกำหนดขนาดเดิมพันที่แตกต่างกันออกไป การลงเดิมพันบนบริการของเรา คุณต้องตรวจสอบขนาดและวิธีการใช้ของการเดิมพันก่อนที่จะลงเดิมพัน

7.2. ผู้ให้บริการเกมและหุ้นส่วนหลัก

Wins88 ใช้บริการจากผู้ให้บริการเกมที่หลากหลาย Wins88.com ไม่ยอมรับและรับรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับหนี้สินสำหรับการทำธุรกรรมที่ดำเนินการ ไปและจาก ยกเว้นสำหรับเงินที่ได้รับ ถือ และ/หรือ จ่ายให้กับ และ/หรือ จากบัญชี Wins88 ร่วมกับการจัดเรียงของผู้ให้บริการเกมและหุ้นส่วนหลัก

  7.2.1 ซอฟต์แวร์

  เพื่อเปิดการให้บริการผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ซอฟต์แวร์ที่กำหนดดังกล่าวจะต้องสามารถให้คุณเข้าถึงได้ เราจะอนุญาตหรือให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์นี้กับคุณ ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลที่สามนี้ เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ดังกล่าวหรือไม่

  7.2.2 ข้อตกลงบุคคลที่สาม

  คุณยินยอมและยอมรับว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้งานของบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้งานของบุคคลที่สาม เราจะยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขในฉบับนี้เป็นหลัก

7.3 คำอธิบายเกม

ข้อมูลหรือคำอธิบายเกมคาสิโนต่างๆ เป็นบริการที่ Wins88 มอบให้กับคุณ เพื่อให้คุณสามารถดูรายละเอียดได้ง่ายขึ้นและทำความเข้าใจเกมได้ดียิ่งขึ้น เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลหรือคำอธิบายเกมพวกนี้บกพร่องหรือมีข้อผิดพลาด หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างคำอธิบายและกฎการเล่นเกมที่สามารถเข้าถึงได้ในแต่ละเกม เราจะยึดกฎการเล่นเกมที่สามารถเข้าถึงได้เป็นหลัก

7.4 การมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี

ไม่อนุญาตให้ลูกค้ามีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี หากเราทำการตรวจสอบและพบว่าคุณมีบัญชีหลายบัญชี เรามีสิทธิ์ริบเงินทั้งหมดจากบัญชีแรกของสมาชิก รวมไปถึงปิดบัญชีอื่นๆ โปรดทราบว่า โบนัสที่กำลังใช้เงินอยู่หรือที่คงเหลืออยู่นั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

7.5 ลูกค้าที่ถูกแบน

หากเราเลือกที่จะแบนหรือกันลูกค้าออกจาก Wins88 ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม จากวันที่เราบอกคุณว่าเราจะทำการแบนบัญชีของคุณ คุณไม่มีสิทธิ์ในการเคลมหรือรับโบนัสและเงินรางวัลของเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น โบนัสคืนเงิน หรือ เงินรางวัลจากการแข่งขันคาสิโน ถึงแม้ว่า คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเคลมโบนัสดังกล่าว ก่อนที่เราจะแบนคุณ

7.6 ลูกค้าที่ล็อกบัญชี

หากคุณเลือกที่จะล็อกตัวเองหรือแบนตัวเองออกจาก Wins88 จากวันที่คุณบอกว่าคุณต้องการล็อกตัวเองหรือแบนตัวเองออกจากระบบของเรา คุณไม่มีสิทธิ์ในการเคลมหรือรับโบนัสและเงินรางวัลของเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น โบนัสคืนเงิน หรือ เงินรางวัลจากการแข่งขันคาสิโน ถึงแม้ว่า คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเคลมโบนัสดังกล่าว ก่อนที่คุณจะล็อกบัญชีของตัวเอง

7.7 การแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม

การแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมต่อไปนี้:

  7.7.1 การสมรู้ร่วมคิด

  การสมรู้ร่วมคิดเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ามากกว่าสองคนขึ้นไปพยายามสร้างผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม จากลูกค้าคนอื่นหรือกับคาสิโนเอง โดยการแชร์ข้อมูลหรือเคล็ดลับเกม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น การสมรู้ร่วมคิดในที่นี้หมายถึง การสมรู้ร่วมคิดทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดแบบนุ่มนวล อย่างเช่น การที่ลูกค้าปฏิบัติต่อคู่แข่งแต่ละคนแตกต่างกันออกไปภายในเกมเดียวกัน ซึ่งมาจากอิทธิพลภายนอก

  7.7.2 โปรแกรมการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม

  โปรแกรมการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมคือ การใช้แอปพลิเคชั่น โปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรือการประยุกต์อื่นๆ จากปัจจัยภายนอกเพื่อเล่นโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้อินเตอร์เน็ตบอต (“Bot”) บนบริการของเรา ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการเข้าถึงและใช้บนบริการของเรา มีคุณสมบัติบางอย่างที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการใช้แอปพลิเคชั่นโ ปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่สามารถเปิดใช้งานการเล่นอัตโนมัติ

  7.7.3 การหาประโยชน์ใส่ตัว

  ทั้งนี้รวมไปถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องและช่องโหว่จากบริการของเรา (รวมถึงไปเกมทุกเกม) หรือจากความผิดพลาดและความปล่อยปละละเลยบางอย่าง การใช้กลไกหรือวิธีการใดก็ตามที่ทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และ/หรือ ส่งผลให้ลูกค้าคนอื่นเสียเปรียบ

7.8 เกมคาสิโนสด

เกมคาสิโนสดของเราบริหารโดย Evolution Gaming ภายใต้ใบอนุญาตจาก Alderney การมีส่วนร่วมบนเกมคาสิโนสดที่ Wins88 คุณยอมรับการควบคุมและการอยู่ภายใต้กฎการออกใบอนุญาตของ Alderney โปรดทราบว่า Wins88.com ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือบริหารจัดการเกมคาสิโนสด และเกมเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของเรา

Wins88.com ได้รับอนุญาตให้โปรโมทและทำการตลาดเกมคาสิโนสดที่บริหารโดย Evolution Gaming เพื่อให้คุณสามารถเล่นเกมเหล่านี้ได้และให้ลูกค้าโอนเงินระหว่างบัญชีกับเกมคาสิโนสด โปรดทราบว่า Evolution Gaming เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเป็นธรรมของเกมคาสิโนสด

8. โปรโมชั่นและโบนัส


8.1. คำจำกัดความของโบนัสแต่ละประเภท

สำหรับโบนัสทุกตัว ทางเราจะมีคำอธิบายแบบละเอียด ทั้งวิธีการเคลมและข้อจำกัด รวมถึงเงื่อนไขของโบนัสแต่ละตัว โบนัสบางตัวคุณสามารถพบเจอได้บนบัญชีของคุณหรือช่องทางอื่น เราจะอธิบายโบนัสที่สามารถพบได้บนคาสิโนส่วนใหญ่ไว้ด้านล่าง:

 • การมีสิทธิ์รับโบนัส: หากลูกค้ามีสิทธิ์รับโบนัสจาก Wins88

 • การมอบโบนัส: โบนัสได้ถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้า

 • การเปิดใช้งานโบนัส: โบนัสถูกปิดใช้งานและเงินโบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชีโบนัสของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เล่นได้

 • การรับหรือเคลมโบนัส: เมื่อทำยอดเทิร์นโอเวอร์ครบตามที่กำหนด เงินโบนัสและเงินรางวัลจะถูกโอนไปยังบัญชีเงินสดของคุณ

 • ยอดเทิร์นโอเวอร์: หมายถึง จำนวนยอดเทิร์นโอเวอร์ที่คุณต้องทำให้ครบก่อนเงินโบนัสจะถูกโอนเป็นเงินสด ยกตัวอย่างเช่น:

  – สำหรับโบนัส 100% มียอดเทิร์นโอเวอร์ 20 เท่า หมายความว่าคุณจะได้โบนัสสูงถึง 2,500 บาท เมื่อคุณโอนเงินครั้งแรก หากคุณฝากเงิน 2,500 บาท คุณจะได้รับโบนัส 100% ทั้งหมด 2,500 บาททันที
  – หากคุณต้องการเปลี่ยนเงินโบนัสให้เป็นเงินจริงเพื่อทำการถอนเงินรางวัล คุณต้องทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ครบ 20 เท่าก่อน จึงจะสามารถถอนเงินได้ (คุณสามารถคำนวนเทิร์นโอเวอร์ได้โดยนำยอดเงินฝากคูณกับยอดเทิร์นโอเวอร์ 2,500 x 20 = 50,000 บาท)

 • ระยะเวลาการเปิดใช้งาน: หมายถึง จำนวนวันที่คุณต้องทำการเปิดโบนัส

 • ช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้หรือวันหมดอายุ: หมายถึง จำนวนวันที่คุณต้องทำยอดเทิร์นโอเวอร์ที่กำหนดให้ครบ โบนัสที่เหลืออยู่และเงินรางวัลจากการเล่นโบนัสจะหมดอายุหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว

 • การริบโบนัส: เมื่อลูกค้ายกเลิก หรือขอยกเลิกโบนัส

 • ประเภทโบนัส: ตามชื่อคือประเภทของโบนัสและข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

 • โบนัสใช้งานสูงสุด: หมายถึง โบนัสตัวแรกที่ยอดเทิร์นโอเวอร์จะนับรวม

 • โบนัสใช้งานอื่นๆ : หมายถึง โบนัสตัวอื่นๆ ที่ยอดเทิร์นโอเวอร์จะนับรวม ซึ่งสามารถใช้ได้ตามประเภทของเกม หลังจากที่คุณได้ทำยอดเทิร์นโอเวอร์ครบบนโบนัสใช้งานสูงสุด: หมายถึง โบนัสที่ตามมาจากโบนัสที่ใช้งานตัวก่อนหน้า ซึ่งจะนับยอดเทิร์นโอเวอร์ตามมาโดยเดิมพันบนประเภทของเกมที่กำหยด หลังจากโบนัสใช้งานสูงสุดเสร็จสมบูรณ์หรือถูกริบ

 • โบนัสที่มีอยู่: หมายถึง โบนัสที่คุณสามารถเคลมได้ (โดยต้องฝากเงินก่อน) หรือ โบนัสที่คุณเคลมแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน

 • โปรโมชั่นคืนเงิน: รวมไปถึง คืนเงินเกมสล็อตและคืนเงินคาสิโนสด โดยลูกค้าสามารถรับเงินคืนได้จากเงินที่เสียไปในการเล่นเกมที่กำหนด ในเวลาที่กำหนด เงินที่เสียไป หมายถึง ยอดรวมของเงินสดที่ใช้เดิมพันภายในเวลาที่กำหนด บนเกมที่กำหนด ลบ ยอดรวมของเงินสดที่คุณชนะภายในเวลาที่กำหนด บนเกมที่กำหนด

 • Bonus Bonanza: คือแบรนด์หรือชื่อของโปรโมชั่นของเรา ซึ่งลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นแบบ “มาตรฐาน” หรือโปรโมชั่นแบบดั้งเดิมที่มีการเสนอโบนัสและโปรโมชั่นดั้งเดิมอื่นๆ เป็นประจำขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า

 • Cash Kickback: คือแบรนด์หรือชื่อของโปรโมชั่นของเรา ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินรางวัลจำนวนหนึ่ง (เงินคืน) ทุกสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการดิมพันของพวกเขาภายในเวลาที่กำหนด


8.2 เงื่อนไขทั่วไปของโบนัส

  8.2.1 ยอดเงินและการใช้โบนัส

  สำหรับประเภทโบนัสทั่วไป เงินในบัญชีเงินสดจะถูกใช้เดิมพันก่อนเงินโบนัสที่อยู่ในบัญชีโบนัส

  8.2.2 การถอนเงินจากโบนัสที่กำลังใช้งาน

  คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินสดของคุณได้โดยที่มีโบนัสที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม เงินโบนัส รวมทั้งจำนวนโบนัสและเงินรางวัล จะถูกริบและจะไม่รวมอยู่ในจำนวนเงินถอนของคุณ

  8.2.3 เกมและประเภทของเกม

  หมายถึง เกมหรือประเภทของเกมที่สามารถเดิมพันด้วยโบนัสได้ เพื่อทำยอดเทิร์นโอเวอร์ที่กำหนดให้ครบ โดยทั่วไปประเภทเกมส่วนใหญ่ที่ไม่รวมอยู่ในการทำยอดเทิร์นโอเวอร์คือ โปรเกรสซีฟแจ็คพอต และเกมกีฬาเสมือนจริง นอกจากจะระบุไว้เพิ่มเติม หากคุณเข้าเล่นเกมที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่น เงินโบนัสจะถูกหักจากเงินในเกม และเงินจริงในบัญชีเฝินสดจะแสดงอยู่ในเกมแทน

  8.2.4 ยอดเงินโบนัสขั้นต่ำ

  คุณจะถูกตัดสิทธิ์โบนัสทันทีหากเงินโบนัสลดลงต่ำกว่า 2,500 บาท นอกจากจะระบุไว้เพิ่มเติม

  8.2.5 ความยุติธรรมของโบนัส

  จุดประสงค์ของโบนัสคือมีไว้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเล่นเกมของลูกค้าเท่านั้น การใช้งานโบนัสแบบเข้าข่ายฉ้อโกงจะส่งผลให้บัญชีของคุณถูกระงับและเงินรางวัลรวมถึงโบนัสของคุณจะถูกโอนกลับเข้าคาสิโน

  8.2.6 การแก้ไขโบนัส

  Wins88.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและโครงสร้างโบนัสในเวลาใดก็ได้

  8.2.7 ทางเลือกโบนัส

  ลูกค้าของคาสิโน Wins88 สามารถไม่จำเป็นต้องเลือกรับโบนัส คุณสามารถเปิดใช้งานโบนัสของคุณได้โดยเลือกโบนัสในระหว่างขั้นตอนการฝากเงินหรือไปที่ ‘โบนัส’ ภายใต้บัญชีของคุณและคลิกที่เปิดใช้งาน

  8.2.8 ยอดเดิมพันสูงสุดของโบนัส

  โบนัสของคุณอาจถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากคุณทำการเดิมพันมากกว่า $20 หรือเว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโบนัส โบนัสของคุณอาจถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากคุณวางเดิมพันครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ซึ่งมีมูลค่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าของจำนวนโบนัสในเกมใดเกมหนึ่ง

  การเดิมพันเกินยอดเดิมพันสูงสุดจะไม่นำมานับรวมในยอดเทิร์นโอเวอร์ การเดิมพันเกินยอดเดิมพันสูงสุดอาจเพิ่มจำนวนเทิร์นโอเวอร์ที่ต้องทำของโบนัสดังกล่าว

  8.2.9 การเดิมพันแบบไม่มีความเสี่ยง

  การเดิมพันแบบไม่มีความเสี่ยงในเกมใดก็ตามจะไม่นับรวมยอดเทิร์นโอเวอร์หรือข้อกำหนดการเดิมพัน

  8.2.10 ยอดถอนสำหรับโบนัสไม่ต้องฝากเงิน

  โบนัสไม่ต้องฝากเงินคือ โบนัสฟรีที่สามารถเปิดใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการฝากเงิน ซึ่งยอดถอนสูงสุดสำหรับโบนัสไม่ต้องฝากเงินจะกำหนดไว้ที่ $100 หากไม่ได้ระบุไว้เพิ่มเติม

  8.2.11 การถอนเงินจากโบนัสไม่ต้องฝากเงิน

  สำหรับการถอนเงินรางวัลจากโบนัสไม่ต้องฝากเงินรวมถึงโบนัสเงินสดหรือโบนัสฟรีสปิน หากคุณไม่เคยฝากเงินก่อนหน้านี้ คุณอาจต้องทำการฝากเงินก่อนที่จะสามารถถอนเงินรางวัลได้ ขั้นตอนนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่า คุณมีตัวตนอยู่จริงและลงทะเบียนช่องทางการเงินกับบัญชีของคุณ เพื่อให้เราสามารถโอนเงินไปยังบัญชีของคุณได้ โดยคุณสามารถถอนเงินที่เพิ่งฝากได้

  8.2.12 การมีโบนัสมากกว่า 1 โบนัส

  ในกรณีที่ลูกค้ากำลังทำยอดเทิร์นโอเวอร์สำหรับโบนัสปัจจุบัน และในขณะเดียวกันก็ได้รับข้อเสนอโบนัสหรือโปรโมชั่นตัวอื่น อย่างเช่นจากเว็บไซต์พันธมิตร แม้ในกรณีที่ผู้ให้ไม่ได้ให้ข้อเสนอเป็นการส่วนตัว ลูกค้าต้องทำการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อยืนยันสิทธิโบนัสก่อนเสมอ ให้แน่ใจว่าลูกค้ามีสิทธิ์รับโบนัสดังกล่าว หากสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยัน และลูกค้ารับสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องยอมรับความเสี่ยงจากโบนัสและเงินรางวัลจากโบนัสดังกล่าวว่าอาจเป็นโมฆะ

  ลูกค้าแต่ละคนสามารถเคลม 1 สิทธิโบนัสฟรีสปิน (ถ้ามี) และ 1 สิทธิโบนัสต้อนรับเท่านั้น

  8.2.13 ยอดเทิร์นโอเวอร์

  การทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ครบตามที่กำหนด ก่อนลูกค้าจะสามารถรับสิทธิ์การเคลมโบนัสนั้น โดยที่เงินโบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชีเงินสดและถึงจะถอนเงินได้ เป็นเรื่องปกติที่สามารถพบได้ทั่วไปตามคาสิโนต่างๆ รวมถึงที่คาสิโน Wins88 ด้วย กระบวนการดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อลดการใช้โบนัสในทางที่ผิดและการฉ้อโกง

  ภายในช่วงเวลาทำยอดเทิร์นโอเวอร์ ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินสดได้โดยไม่ต้องทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ครบตามที่กำหนด โดยการถอนเงินจากบัญชีเงินสดในช่วงเวลาดังกล่าว (ถ้ามี) จะถูกจำกัดไว้กับการถินเงินสดเท่านั้น เงินส่วนเกินอื่นๆ โบนัสที่กำลังใช้งานอยู่และเงินโบนัสในบัญชีโบนัสจะถูกริบและถูกเก็บไว้กับ Wins88

  8.2.14 ส่วนช่วยยอดเทิร์นโอเวอร์

  ประเภทของเกมที่คุณเลือกเล่นจะให้เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันตามข้อกำหนดการเดิมพันของโบนัส นี่เรียกว่า ยอดเทิร์นโอเวอร์/ข้อกำหนดการเดิมพันของการถ่วงน้ำหนักของเกม

  ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเดิมพัน 25 บาท บนเกมสล็อต หมายความว่า 25 บาท ที่คุณเดิมพันจะถูกนับรวมไปยังยอดเทิร์นโอเวอร์ หรือ หากคุณวางเดิมพัน £1 บนรูเล็ต หมายความว่า 2.50 บาท ที่คุณเดิมพันจะถูกนับรวมไปยังยอดเทิร์นโอเวอร์และถูกหักลบออกจากยอดเทิร์นโอเวอร์ที่กำหนด ประเภทของเกม:

  • เกมสล็อตและบัตรขูดนำโชค (100%)
  • รูเล็ต วีดิโอโป๊กเกอร์ และเกมอื่นๆ (10%)
  • คาสิโนสด (7%)
  • แบล็คแจ็ค (7%)
  • โปรเกรสซีฟแจ็คพอต และ เกมกีฬาเสมือนจริง (0%)

  โปรดทราบว่า ลูกค้าที่ใช้สูตรวางเดิมพันแบบความเสี่ยงต่ำเพื่อทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ครบกำหนดนั้น อาจทำให้โบนัสและเงินรางวัลของคุณถูกริบ

  8.2.15 เล่นจากเงินในบัญชีเงินสดก่อน

  สำหรับโบนัสที่กำลังใช้งานอยู่ เงินในบัญชีเงินสดของลูกค้าจะถูกเอามาใช้เล่นก่อน หลังจากที่เล่นด้วยเงินสดจนครบแล้ว ถึงจะสามารถใช้โบนัสเล่นได้ หากคุณมีโบนัสที่กำลังใช้งานอยู่มากกว่า 1 ตัว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ทำยอดเทิร์นโอเวอร์ครบตามที่กำหนดแล้วหรือยัง และคุณได้เคลมโบนัสของคุณแล้วหรือไม่ เนื่องจากเงินรางวัลต่างๆ จะถูกโอนไปยังบัญชีเงินสดของคุณ หมายความว่า คุณกำลังจะใช้เงินรางวัลที่ได้มาจากโบนัสก่อนหน้านี้เล่นก่อนที่จะสามารถใช้โบนัสตัวถัดมาได้

  8.2.16 รายละเอียดโบนัส

  คาสิโนของเรามีข้อมูลและรายละเอียดโบนัสแต่ละตัวของทางคาสิโนเรา ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงรายละเอียดเหล่านี้ได้ผ่านบัญชีของตัวเองภายใต้ “รายละเอียดเพิ่มเติม” ข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวรวมไปถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโบนัส ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสของคาสิโนเรา

  8.2.17 ข้อจำกัดโบนัสแรกเข้าหรือโบนัสต้อนรับ

  จำกัดสิทธิโบนัสแรกเข้า 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครัวเรือน/เลขที่อยู่ไอพี/ที่อยู่/บุคคล/ลูกค้า เท่านั้น หากตรวจสอบและพบว่ามีการใช้โบนัสในทางที่ผิด โบนัสดังกล่าวจะถูกริบและเงินในบัญชีดังกล่าวจะถูกแช่แข็ง และเราจะทำการปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

8.3 โบนัสฟรีสปิน

  8.3.1 โบนัสฟรีสปินแบบไม่มียอดเทิร์นโอเวอร์

  เงินรางวัลที่ได้จากโบนัสฟรีสปินจะถูกโอนไปยังบัญชีเงินสดของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เล่นบนเกมอื่นทุกเกมบน Wins88 ได้ โปรดทราบว่า ยอดถอนเงินสูงสุดคือ $150 จากเงินรางวัลที่ได้จากโบนัสฟรีสปิน (หากไม่ได้ระบุเพิ่มเติม) โดยยอดถอนสูงสุดดังกล่าวจะมีผลเมื่อลูกค้าเพิ่มคำขอถอนเงิน

  8.3.2 โบนัสฟรีสปินแบบมียอดเทิร์นโอเวอร์

  เงินรางวัลที่ได้จากโบนัสฟรีสปินจะถูกโอนไปยังบัญชีโบนัสของคุณ จากนั้นคุณต้องใช้เงินในบัญชีโบนัสทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ครบ 40 เท่า (หากไม่ได้ระบุเพิ่มเติม) บนเกมที่ระบุหรือเกมที่ถูกเลือกไว้ (หากไม่ได้ระบุไว้เพิ่มเติม) จากโบนัสฟรีสปิน ก่อนที่คุณจะสามารถขอโอนหรือถอนเงินรางวัลได้

  8.3.3 เงินสดและฟรีสปิน

  หากลูกค้ามีเงินรางวัลจากฟรีสปินซึ่งถูกโอนเป็นเงินโบนัสเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องเดิมพันโดยใช้เงินสดก่อนที่จะสามารถใช้เงินโบนัสเล่นได้ หลังจากที่ลูกค้าใช้เงินสดเล่นจนหมดแล้ว หรือเล่นครบยอดเทิร์นโอเวอร์แล้ว ถึงจะสามารถใช้เงินรางวัลจากฟรีสปินในบัญชีโบนัสเล่นได้

  8.3.4 โบนัสแรกเข้าฟรีสปิน

  ในบางกรณี สมาชิกบางประเทศที่เข้ามาลงทะเบียนอาจมีสิทธิ์รับฟรีสปินบนเกมที่กำหนดในขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งลูกค้าจะต้องเดิมพันฟรีสปินเหล่านี้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการลงทะเบียน โปรดทราบว่าเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้จากการเล่นฟรีสปินเหล่านี้จะถูกโอนเข้าบัญชีโบนัส ซึ่งคุณต้องทำยอดเทิร์นโอเวอร์บนเกมสล็อตให้ครบ 25 เท่า (หากไม่ได้ระบุเพิ่มเติม) ก่อนที่จะสามารถโอนหรือถอนเงินโบนัสเหล่านี้ได้ โปรดทราบว่า คุณสามารถถอนเงินจากฟรีสปินเหล่านี้ได้สูงสุด 375 บาท เท่านั้น

  8.3.5 การถอนเงินจากโบนัสฟรีสปินแบบไม่ต้องฝาก

  สำหรับฟรีสปินแบบไม่ต้องฝาก จะมีการกำหนดจำนวนเงินถอนสูงสุด $20 (หากไม่ได้ระบุไว้เพิ่มเติม) โบนัสฟรีสปินแบบไม่ต้องฝาก คือ โบนัสฟรี ที่คุณสามารถรับได้โดยไม่ต้องฝากเงิน

  8.3.6 โบนัสฟรีสปินเงินฝาก

  สำหรับโบนัสตัวนี้ ลูกค้าต้องทำการฝากเงินเพื่อเปิดใช้งานฟรีสปินในเกมที่กำหนด จากนั้นคุณต้องใช้ฟรีสปินเหล่านี้เล่นก่อนที่จะสามารถใช้เงินสดในบัญชีเงินสดเล่นได้

  เงินรางวัลที่ได้จากฟรีสปินเหล่านี้จะถูกโอนเป็นเงินโบนัสและย้ายไปยังบัญชีโบนัสของคุณ ซึ่งเงินโบนัสเหล่านี้มียอดเทิร์นโอเวอร์ที่กำหนดไว้ คุณต้องเดิมพันด้วยเงินสดในบัญชีให้หมดก่อนที่จะสามารถใช้เงินโบนัสเล่นได้

  8.3.7 เป็นไปตามเงื่อนไขโบนัสมาตรฐาน

  โบนัสฟรีสปินทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัส

8.4 โบนัสเงินสด

  8.4.1 โบนัสแรกเข้าเงินสดฟรี

  ในบางกรณี สมาชิกบางประเทศที่เข้ามาลงทะเบียนอาจมีสิทธิ์รับโบนัสเงินฟรีสำหรับเกมสล็อต (หากไม่ได้ระบุเพิ่มเติม) ในขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งลูกค้าจะต้องเดิมพันฟรีสปินเหล่านี้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการลงทะเบียน โปรดทราบว่า คุณต้องทำยอดเทิร์นโอเวอร์บนให้ครบ 30 เท่า (หากไม่ได้ระบุเพิ่มเติม) ก่อนที่จะสามารถโอนหรือถอนเงินโบนัสเหล่านี้ได้ โปรดทราบว่า คุณสามารถถอนเงินจากฟรีสปินเหล่านี้ได้สูงสุด 375 บาท เท่านั้น

  8.4.2 โบนัสเงินสดสำหรับลูกค้าวีไอพี

  สำหรับโบนัสตัวนี้ ลูกค้าสามารถใช้ได้บนเกมอะไรก็ได้ ยกเว้น แจ็คพอตและเกมกีฬาเสมือนจริง (หากไม่ได้ระบุไว้เพิ่มเติม) โปรดทราบว่า เราจะมอบโบนัสตัวนี้ให้กับลูกค้าบางท่านเท่านั้น ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับกิจกรรมของลูกค้าเหล่านั้น

  8.4.3 เครดิตเงินสด

  สำหรับผู้เล่นวีไอพีระดับสูงของเรา เราจะให้เครดิตเงินสดตามกิจกรรมของลูกค้า ซึ่งเครดิตเหล่านี้คือ เครดิตเงินสดที่เราให้โดยไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในทางใดทางหนึ่ง โดยเมื่อครบกำหนด เครดิตดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีเงินสดของลูกค้าโดยตรง

8.5 Cash Kickback

  8.5.1 รายละเอียดโดยรวม

  Cash Kickback เป็นโปรโมชั่นรายสัปดาห์แบบอัตโนมัติ โดยลูกค้าจะได้รับจำนวนเปอร์เซนต์ที่กำหนดรับรางวัลเงินคืนเข้าบัญชี ตามจำนวนการเดิมพันที่พวกเขาทำในสัปดาห์ก่อนหน้า

  8.5.2 เกณฑ์การเข้าร่วม

  โปรโมชั่นดังกล่าวขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเดิมพันด้วยเงินสด (ไม่ใช่เงินโบนัส) บนเกมสล็อตที่ไม่ใช่โปรเกรสซีฟแจ็คพอต Cash Kickback ไม่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินหรือกิจกรรมอื่นๆ และจะขึ้นอยู่กับการเดิมพันบนเกมสล็อตเท่านั้น
  Cash Kickback ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน

  8.5.3 การคำนวนรางวัล

  จำนวนเงินที่ได้รับตั้งอยู่บนอัตราเปอร์เซ็นต์ของการถือครองของคาสิโน ซึ่งเฉลี่ยแล้ว 5% โดยเงินที่ได้รับจากลูกค้าไม่มีข้อกำหนดการวางเดิมพัน/ยอดเทิร์นโอเวอร์ หรือข้อจำกัดอื่นๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขมาตรฐาน

  ขึ้นอยู่กับระดับชั้นวีไอพีของลูกค้า พวกเขาจะได้รับเปอร์เซ็นต์เงินรางวัลตั้งแต่ 15% ถึง 25% ลูกค้าสามารถยืนยันระดับวีไอพีได้จากบัญชีลูกค้าเมื่อเข้าสู่ระบบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระดับวีไอพีของลูกค้าขึ้นอยู่กับกิจกรรมและสถานะของพวกเขาได้ตลอดเวลา

  8.5.4 ระยะเวลาการเข้าร่วมและการโอนเครดิต

  ระยะเวลาที่กำหนดของกิจกรรมถูกกำหนดเป็นวันจันทร์เวลา 00:00 ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:59 เราจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันศุกร์จากกิจกรรมของพวกเขาในอาทิตย์ที่แล้ว การโอนเงินทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีลูกค้าภายในประวัติการทำธุรกรรม

8.6 การเลือกโปรโมชั่นของคุณ

  8.6.1 รายละเอียดโดยรวม

  เมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชีหรือหากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าสามารถเลือกประเภทหรือแพคเก็จโปรโมชั่นหรือโบนัสที่พวกเขาต้องการสมัครจากเว็บไซต์เรา ขั้นตอนดังกล่าวเรียกว่า “เลือกโปรโมชั่น” ซึ่งแพคเก็จโปรโมชั่นหรือโบนัสที่ลูกค้าสามารถเลือกได้นั้นมีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้:

  • ไม่รับโบนัส
  • Bonus Bonanza
  • Cash Kickback

  8.6.2 การเลือกแพคเก็จ

  เมื่อตั้งค่าแล้ว ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนการตั้งค่าแพคเก็จอีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น โดยรวมคุณสามารถเปลี่ยนแพคเก็จได้ทั้งหมด 3 ครั้งเท่านั้น (รวมการเลือกแพคเก็จครั้งแรก) โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

  8.6.3 เงื่อนไขของแต่ละแพคเก็จ

  แพคเก็จโปรโมชั่นแต่ละตัวมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู๋กับประเภทของลูกค้า:

  • สมาชิกที่สมัครโดยไม่รับโบนัสจะไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นหรือโบนัสใดๆ รวมถึงโบนัสต้อนรับและโบนัสเงินฝาก หากมีให้
  • สมาชิกที่เลือกแพคเก็จ Bonus Bonanza จะได้รับโปรโมชั่นและโบนัสคาสิโนแบบมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากโบนัสเงินคืนหรือการคืนเงินรายสัปดาห์ใดทั้งสิ้น
  • สมาชิกที่เลือกแพคเก็จ Cash Kickback จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเงินเข้าบัญชีของพวกเขาทุกสัปดาห์ โดยคำนวนจากกิจกรรมการเดิมพันของพวกเขาบนเกมสล็อตของสัปดาห์ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่นหรือโบนัสตัวอื่นหากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนและได้รับการติดต่อจากช่องทางการตลาด

  8.6.4 การเปลี่ยนแพคเก็จโปรโมชั่น

  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแพคเก็จโปรโมชั่นของตัวเองที่กำลังใช้งานอยู่ โบนัส เงินรางวัลจากโปรโมชั่นหรือเงินคืนทั้งหมดจากแพคเก็จเดิมจะถือว่าเป็นโมฆะและจะถูกริบ จำนวนครั้งที่เหลืออยู่ในการเปลี่ยนแพคเก็จโปรโมชั่นจะแสดงอยู่ภายในบัญชีของลูกค้า ซึ่งจะอัปเดตทุกครั้งที่ลูกค้าทำการเปลี่ยนแพคเก็จและจะแสดงจำนวนครั้งที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนได้

9. การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ


9.1 การรับรอง

เราเชื่อว่าการพนันสำหรับคนส่วนใหญ่เป็นเรื่องสนุกที่สามารถได้เงินในเวลาเดียวกัน แต่สำหรับบางคนอาจเป็นปัญหา คุณสามารถอ่านรายละเอียดและบริการของเราในเรื่องการพนันอย่างมีความรับผิดชอบได้บนเว็บไซต์ เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจขั้นตอนที่การดำเนินการของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราเป็นผู้ประกอบการที่มีจริยธรรม

9.2 ทางเลือกการจำกัดการเล่น

เรามีบริการการจำกัดการเล่นสำหรับใครก็ตามที่ต้องการควบคุมการพนันของตน การจำกัดการเล่นเป็นรูปแบบขั้นตอนการจำกัดการเล่น ที่ซึ่งคุณเป็นฝ่ายขอให้เราจำกัดการเข้าสู่บัญชีของคุณและใช้บริการ ภายในเวลาที่คุณกำหนด โดยขั้นตอนนี้ คุณสามารถกำหนดการจำกัดการเล่นแบบชั่วคราวเองได้ผ่านบัญชีของคุณเอง

  9.2.1 การพักการเล่น

  เรามีบริการจำกัดเวลาเล่นสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักการเล่นเป็นเวลาสั้นๆ อย่างต่ำ 24 ชั่วโมง ไปจนถึง 6 อาทิตย์ ซึ่งลูกค้าสามารถตั้งค่าการพักการเล่นได้ในบัญชีของตัวเอง หากต้องการยกเลิกการพักการเล่น ลูกค้าต้องแจ้งให้เราทราบและต้องรอ 24 ชั่วโมง ก่อนจะสามารถล็อกอินเข้าบัญชีของตัวเองได้ หลังจากที่การพักการเล่นจบลง บัญชีของลูกค้าจะเปิดโดยอัตโนมัติ

  9.2.2 การจำกัดการเล่นแบบชั่วคราว

  การจำกัดการเล่นแบบชั่วคราว เป็นขั้นตอนการล็อกบัญชีของตัวเอง ซึ่งมีระยะเวลายาวกว่าการพักการเล่น โดยขั้นต่ำ 6 เดือนไปจนถึง 5 ปี ลูกค้าสามารถตั้งค่าล็อกบัญชีได้จากบัญชีของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าควรทราบว่า การล็อกบัญชีนั้นไม่สามารถยกเลิกได้ หมายความว่า จะต้องรอจนกว่าเวลาล็อกบัญชีจะหมด โปรดทราบว่า หลังจากที่เวลาการล็อกบัญชีหมดลง บัญชีจะไม่เปิดโดยอัตโนมัติเหมือนข้อด้านบน ในกรณีนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นคนติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เอง เพื่อขอเปิดบัญชีดังกล่าว ซึ่งการขอเปิดบัญชีอาจใช้เวลาทำการนานถึง 3 วัน ก่อนที่ลูกค้าจะสามารถเข้าสู่บัญชีของตัวเองได้

  9.2.3 การจำกัดการเล่นแบบถาวร

  การจำกัดการเล่นแบบถาวร คือการที่ลูกค้าเลือกที่จะล็อกบัญชีของตัวเองแบบถาวร ลูกค้าควรทราบว่า การล็อกบัญชีแบบถาวรนั้นไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ลูกค้าไม่สามารถตั้งค่าการจำกัดการเล่นแบบถาวรได้ผ่านบัญชีของตัวเอง ทางเดียวที่สามารถทำได้คือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เมื่อร้องขอผ่านฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา เราจะพยายามนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบและตัวเลือกการสนับสนุนสำหรับปัญหาการพนัน

9.3 เงื่อนไขการจำกัดการเล่น

คุณต้องทำความเข้าและยอมรับเงื่อนไขการจำกัดการเล่นด้านล่าง:

  9.3.1 ถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้

  โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการทำอะไร คุณไม่สามารถเพิกถอน ยกเลิก หรือถอนตัวจากข้อตกลงการจำกัดการเล่นก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ โปรดทราบว่า คุณไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ที่ Wins88 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

  9.3.2 ยกเลิกการรับข่าวสารทางการตลาด

  ในช่วงเวลาจำกัดการเล่นของคุณ ขอให้มั่นใจว่า เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คุณได้รับข่าวสารทางการตลาดจากเรา นอกจากนี้เรายังจะใช้การตรวจสอบอัตโนมัติที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดทั้งสิ้นกับ Wins88 ได้อีกต่อไป

  9.3.3 ความรับผิดชอบของคุณ

  ในช่วงเวลาจำกัดการเล่นของคุณ คุณมีหน้าที่ในการไม่พยายามหลีกเลี่ยงข้อตกลงการจำกัดการเล่น โดยการเข้าร่วม หรือดำเนินการ (หรือขอให้บุคคลที่สามในนามของคุณ) เข้าใช้บริการการพนันใดก็ตามผ่านบริการบนเว็บไซต์ของ Wins88.com

9.4 หนี้สิน

เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมกับการจำกัดการเล่นของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า ในระหว่างการจำกัดการเล่นของคุณ หากเกิดเหตุการณ์ (หรือในสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา) Wins88.com จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม รวมถึงไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินฝาก เงินรางวัล หรือกองทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวทางออนไลน์ หาก:

  9.4.1 สื่อการตลาด

  คุณได้รับสื่อการตลาดโดยไม่ตั้งใจ และคุณยังคงเล่นการพนันต่อไป และ/หรือ

  9.4.2 หลีกเลี่ยงการจำกัดการเล่น

  คุณหลีกเลี่ยงการจำกัดการเล่นของคุณโดย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) (i) พนันหรือเดิมพันต่อ; หรือ (ii) เปิดบัญชีใหม่และทำกิจกรรมผ่านบัญชีเหล่านั้น; และ/หรือ (iii) โปรแกรมการตรวจสอบอัตโนมัติ หรือซอฟต์แวร์ เกิดการผิดพลาดในการตรวจสอบการหลีกเลี่ยงการจำกัดการเล่นของคุณ

9.5 ความช่วยเหลือ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถช่วยคุณในด้านการควบคุมการพนันและเงื่อนไขต่างๆ นั้น รวมอยู่ในหน้า การเดิมพันอย่างมีความรับชอบแล้ว หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

9.6 เป้าหมายระยะยาวของเรา

เราจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจำกัด (อย่างเช่น จำกัดการฝาก เวลา หรือวงเงิน) ที่สามารถช่วยบริหารพฤติกรรมการพนันของคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่รับผิดขอบ หากคุณหลีกเลี่ยงการจำกัดการเล่นของคุณและดำเนินกิจกรรมที่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด

9.7 รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสามารถอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการเล่นและส่วนเกี่ยวข้องได้จากหน้าการพนันอย่างมีความรับผิดชอบของเราและจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

10. ข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญา


10.1 การยอมรับ

คุณยอมรับและยินยอมว่า สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทรัพย์สินทางปัญญาของบริการ บนอีเมลและสื่ออื่นๆ จะตกเป็นของเราหรือผู้อนุญาตของเราตลอดเวลา:

 • เครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อสินค้า;

 • ชื่อของโดเมน สิทธิของเดต้าเบสและซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคอนเทนต์ที่ปรากฏและที่ถูกใช้

10.2 การออกใบอนุญาต

ส่วนประกอบทั้งหมดรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) โลโก้ของแบรนด์ การออกแบบ ข้อความ กราฟิก เพลง เสียง ภาพถ่ายวิดีโอ รวมถึงการเลือกและการจัดการการรวบรวมซอฟต์แวร์ การรวบรวมซอร์สโค้ดพื้นฐานและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นลิขสิทธิ์ของ Wins88.com หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

10.3 สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น

คุณได้รับใบอนุญาตส่วนบุคคลแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอน เพิกถอนได้ หรือ เพิกถอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงบริการบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ (หรืออุปกรณ์อื่นๆ ) และสำหรับการทำธุรกรรมอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดเหล่านี้ ห้ามมิให้มีการใช้งานเนื้อหาและรายละเอียดอื่นๆ (“ข้อมูล”) โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตกลง (ที่จะไม่ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่สาม) ที่จะไม่คัดลอก ส่ง เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ยุ่งกับ หรือสร้างผลงานดัดแปลงของข้อมูลดังกล่าว

10.4 การดาวน์โหลด

หากข้อมูลของบริการเราสามารถดาวน์โหลดได้หรือสามารถสั่งพิมพ์ได้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (หรืออุปกรณ์อื่น) เครื่องเดียว และสำเนาเอกสารสามารถสั่งพิมพ์เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โปรดทราบว่าจะไม่มีการโอนสิทธิ์ ชื่อ หรือผลประโยชน์ในเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดใดๆ ให้กับคุณผ่านการดาวน์โหลด

10.5 การถอดแบบ

คุณไม่มีสิทธิ์ถ่ายโอน คัดลอก เลียนแบบ แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ หรือใช้งานข้อมูลใดของบริการ นอกเหนือจากเปิดเพื่อรับชมบนหน้าจออุปกรณ์ของคุณ หรือเพื่อดูเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ บริการของเราทุกรูปแบบจะต้องไม่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

10.6 การลอกเลียนแบบ

ใบอนุญาตที่ให้แก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ใดของและจากบริการของเรา (ไม่ว่าจะได้รับทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ ) จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ หากคุณพยายามถอดแบบ ทำให้เสียหาย ลอกเลียนแบบ หรือปลอมแปลง ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม หรือหากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

10.7 ความปฎิเสธความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อการจ่ายเงินรางวัลให้คุณ หากเรามีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อว่า คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดก็ตามที่ต้องห้ามตามข้อ 10 ด้านบน

11. หมายเหตุ


11.1 ภาษาที่ใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Wins88 มีการเผยแพร่และปรับปรุงเป็นครั้งคราว เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ควบคุมสัญญานี้ การแปลเป็นภาษาอื่นเป็นเพียงการบริการและทำขึ้นโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม หากเกิดความกำกวมระหว่างเวอร์ชั่นอังกฤษและเวอร์ชั่นแปล เราจะยึดเวอร์ชั่นอังกฤษเป็นหลัก

11.2 ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ในกรณีที่พบว่า Wins88.com มีความผิดในทางใดทางหนึ่งโดยศาล และ/หรือ หน่วยงานที่คล้ายกันทางกฎหมาย และ/หรือ เขตอำนาจศาลเหนือ Wins88.com โปรดทราบว่า ความรับผิดชอบของเราจะจำกัดไว้อยู่แค่จำนวนเงิน หรือ เงินรางวัลสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า อีกทางหนึ่งคือ จำนวนเงินที่บันทึกในบัญชี Wins88 หรือจำนวนเงินที่โอนเข้าหรือออกจากบัญชี Wins88 แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

11.3 ความรับผิดชอบ

Wins88.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับ:

 • การส่ง และ/หรือ รับข้อมูลใดก็ตาม และ/หรือ รายละเอียดบนอินเตอร์เน็ต
 • ข้อผิดพลาดและความผิดปกติของการระบบ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการดำเนินเกม การเชื่อมต่อ หรือการติดต่อใดก็แล้วแต่
 • ข้อมูลที่สูญหาย
 • ความเสียหายที่เกิดจากไวรัส ข้อผิดพลาดทางการคำนวน หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิค
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของลูกค้า
 • การล้มเหลวในการห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมเกม หรืการล้มเหลวที่สร้างความเสียหายแก่ระบบของลูกค้า
 • การเชื่อมต่อของเว็บไซต์ และการเข้าร่วมของลูกค้าบนเกมใดก็ตาม อยู่ในคความรับผิดชอบของลูกค้า
 • ความล้มเหลวของเราในการสังเกตุการณ์นโยบายการจำกัดการเล่นของคุณ ซึ่งเราอาจตั้งไว้บางเวลา และความล้มเหลวของเราในการสื่อสารกับคุณ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของกิจกรรมของคุณ

11.4 สิทธิส่วนบุคคล

Wins88.com สามารถเปิดเผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายใดๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายที่ใช้บังคับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจจับและควบคุมการฉ้อโกง คุณยินยอมให้เราสามารถส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามได้ รวมถึงผู้ให้บริการตรวจสอบที่อยู่ (AVS) และพันธมิตรอื่นๆ นอกจากนี้เรามีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีการตรวจสอบและเกิดข้อสงสัยความผิดปกติที่เกี่ยวข้องบัญชี Wins88 นั้นๆ ในส่วนนี้จะอธิบายเพิ่มในส่วนที่ 12

11.5 นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

Wins88.com บริหารงานอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการฟอกเงินทุกรูปแบบ โดยมีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการหลีกเลี่ยงการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • KYC (การรู้จักตัวตนของลูกค้า) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าทุกคนที่ต้องการโอนเงินหรือถอนเงินเกินจำนวนที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าไม่ใช่มิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาเพื่อเอาเปรียบหรือแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อป้องกันวงเงินของลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน
 • การยืนยันตัวตนของลูกค้าผ่านอีเมล เป็นขั้นตอนที่มีไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยของ Wins88 และลูกค้า ลูกค้าทุกคนจะต้องทำการยืนยันอีเมลของตนตอนลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้
 • คุณต้องใช้ช่องทางการชำระเงินเดียวกันในการฝากเงินและถอนเงิน
 • เราจะทำการตรวจสอบหากเกิดความสงสัยว่ามีกิจกรรมการฟอกเงินเกิดขึ้น และจะดำเนินการจัดการ รวมถึงรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เครื่องมือจากบุคคลที่สามที่สามารถระบุหรือพิสูจน์การฟอกเงิน

11.6 นโยบายคุกกี้

Wins88.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นที่สุด เรารวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับการบริหารของเราเท่านั้น ซึ่งเราทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างปลอดภัยที่สุด เมื่อคุณใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้และส่วนที่ 12

เราอาจส่งคุกกี้ชั่วคราวให้กับคุณเมื่อคุณเข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือ ข้อมูลในรูปแบบข้อความ ที่เราวางไว้ในไฟล์คุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้เราสามารถจดจำคุณได้เวลาที่คนเข้ามาบนเว็บไซต์ของเรา ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อ รวบรวมข้อมูลทางสถิติของการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์เรา ติดตามกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์เรารวมถึงปรับปรุงการบริการบนเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ คุณไม่จำเป็นต้องรับคุกกี้จากเรา และ คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเราโดยการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า การปิดการรับคุกกี้อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์

หมายเหตุ: ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่ได้รับประสบการณ์เต็มรูปแบบจากบริการของเราได้

11.7 อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ

เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติ หรือ เมื่อคุณพยายามเล่นเกมโดยใช้วิธีการหรือช่องทางซึ่งไม่ได้การรับรองให้ใช้จาก Wins88.com เกมบนมือถือทุกเกมรองรับบราวเซอร์ในระบบ Android หรือ iOS (Safari) เท่านั้น เราแนะนำให้ใช้บราวเซอร์ที่กำหนดในการเล่นเกมเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติของเกม

11.8 ลิงก์จากภายนอก

หากเราให้ลิงก์ของเว็บไซต์อื่นๆ การดำเนินการดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น คุณสามารถใช้ลิงก์ดังกล่าวตามดุลนินิจของคุณเอง ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์รวมถึงตัวเว็บไซต์เอง ไม่ได้อยู่ในความดูแลและความรับผิดชอบของเรา

11.9 ข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด และเป็นเอกสิทธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แทนที่และรวมข้อตกลง การรับรองและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัท

12. นโยบายข้อมูลและความเป็นส่วนตัว


12.1 การอธิบายอย่างสรุป

เพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในเรื่องข้อมูลส่วนตัว ในส่วนนี้คุณสามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แล้ว นั้นหมายถึงคุณยอมรับนโยบายข้อมูลและความเป็นส่วนตัวด้านล่างด้วย
Wins88.com เป็นผู้ควบคุมข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากคุณผ่านทางเว็บไซต์

ในส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลและความเป็นส่วนตัวจะครอบคลุมดังนี้:

12.2 ข้อมูลของคุณที่ถูกรวบรวม

Wins88.com จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ

Wins88.com มีความพยายามอย่างมากในการรับรองความลับของข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้เกี่ยวกับลูกค้ารายบุคคล และจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก Wins88.com เข้าถึงข้อมูลนี้ นอกเหนือจากตัวลูกค้าเองหรือตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในกรณีที่เราต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้งานที่คุณเซ็นสัญญาไว้กับเรา ซึ่งคุณไม่สามารถให้ข้อมูลและเอกสารที่เราขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานบนเว็บไซต์บางส่วนสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมถึงการปิดบัญชีของคุณ

  12.2.1 ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณ

  โดยปกติแล้ว เราจะทำการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากตัวลูกค้าเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากการที่คุณลงทะเบียนกับเรา การยืนยันตัวตน รวมไปถึงการสื่อสารทั่วไปอย่างจากอีกเมล โทรศัพท์ และการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรืออื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลที่คุณให้เราเมื่อคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา อย่างเช่น อีเมลของคุณ ชื่อและนามสกุลจริง ประเทศที่พำนักอาศัย/ที่อยู่ เบอร์หรือหมายเลขติดต่อ สัญชาติ และวันเดือนปีเกิดของคุณ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกรวมรวมนั้น มาจากการฝากเงิน การเดิมพันบนเว็บหรือการถอน/โอนเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน อย่างเช่น รายละเอียดบัตรเครดิตและบัตรเดบิต กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ชื่อผู้ใช้หรือ ID ของผู้ใช้ รหัสบัตรกำนัล หรือข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินบนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่า ข้อมูลบางส่วนที่ถูกรวบรวมนี้จะถูกเข้ารหัสและเก็บไว้ตามความจำเป็นตามเงื่อนไขความปลอดภัยของใบอนุญาตเรา

  ทางเราอาจทำการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการยืนยันบัญชี โดยคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่คุณกรอกไว้ระหว่างการลงทะเบียนและการโอนเงิน เอกสารเหล่านี้รวมถึง บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย (อย่างเช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต บัตรประกันสังคม หรือบัตรประจำตัวใดก็ตามที่ออกโดยรัฐบาลอย่างถูกกฎหมาย) เป็นต้น เอกสารยืนยันที่อยู่ อย่างเช่น ค่าสาธารณูปโภค ใบแจ้งยอดจากธนาคาร จดหมายทางการที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลซึ่งระบุที่อยู่ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น เอกสารที่ระบุข้อมูลทางการเงิน อย่างเช่น รูปถ่ายของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณใช้ระหว่างการฝากเงิน รูปถ่ายหน้าจอที่ระบุบัญชี e-wallet ของคุณ หรือเอกสารทางการเงินใดก็ตาม ซึ่งระบุหรือเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ

  ข้อมูลทางเทคนิค อย่างเช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP address) ประเภทของบราวเซอร์ เวอร์ชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Plug-ins) ตำแหน่งอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น

  ในช่วงเวลาที่คุณใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เราสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา อย่างเช่น ระยะเวลาการอยู่ในระบบของคุณ เกมที่คุณเล่น ระยะเวลาที่คุณเล่นเกมเหล่านั้น รวมไปถึงหน้าเว็บใดก็ตามบนเว็บไซต์ที่คุณใช้งาน

  12.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น

  นอกกจากที่กล่าวมาด้านบน เรายังทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลเรา แหล่งเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ โดยข้อมูลของคุณที่เรารวบรวมมาจากแหล่งเก็บข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางสถิติ อย่างไรก็ตามในที่นี้อาจรวมถึงการป้องกันการฟอกเงิน ความผิดทางอาญา ตำแหน่งทางการหรือทางรัฐ กฎระเบียบของการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและพฤติกรรมปัญหาการพนันต่างๆ ตามที่กำหนดโดยเขตอำนาจศาลและกฎหมาย

12.3 หมวดหมู่ของข้อมูลที่ถูกรวบรวม

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับคุณที่ถูกรวบรวมและประมวลผล ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องใช้เมื่อเข้ามาใช้บริการบนเว็บไซต์เรา รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับบุคคลที่สามและภาระผูกพันของเราต่อการพนันอย่างรับผิดชอบ การป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการฉ้อโกง

เราจัดกลุ่มข้อมูลส่วนตัวไว้ตามนี้:

 • ข้อมูลประจำตัว: รวมถึงชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ สถานภาพการสมรส ตำแหน่ง วันเดือนปีเกิด เพศ สถานะการจ้างงานและอาชีพ
 • ข้อมูลการติดต่อ: รวมถึง ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อีเมล สัญชาติ หมายเลขติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลทางการเงิน: รวมถึง รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ รายละเอียดบัตรชำระเงิน (บัตรเดบิตและบัตรเครดิต) รายละเอียดบัญชี e-wallet รายละเอียดผู้ให้บริการชำระเงินที่ใช้ระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงินกับเรา รายละเอียดเงินเดือนหรือแหล่งที่มาของทรัพย์สิน รายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ KYC ประวัติการเงิน
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม: รวมถึง รายละเอียดการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่นการฝากและถอนเงิน การเดิมพันและการทำธุรกรรมที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น โบนัส ยอดเทิร์นโอเวอร์ ข้อกำหนดการเดิมพัน เกมที่เล่นบนเว็บไซต์ของเราและธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม
 • ข้อมูลทางเทคนิค: รวมถึง รายละเอียดที่อยู่อินเตอร์เน็ตของคุณ (IP address) ประเภทอุปกรณ์และตำแหน่งอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเบราว์เซอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ อุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์เรา
 • ข้อมูลการใช้งาน: รวมถึง พฤติกรรมภายในเว็บไซต์ของเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ (ต้องเข้ารหัส) พฤติกรรมการเล่นเกม ระยะเวลาที่อยู่ในระบบ ระยะเวลาที่อยู่บนหน้าเว็บทั่วไป ระยะเวลาการเล่นเกม การอ้างสิทธิ์โบนัสและโปรโมชั่น การเล่นเกมอย่างรับผิดชอบและการป้องกันการฟอกเงิน
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร: รวมถึง การตั้งค่าของคุณในการรับสื่อการตลาดและโฆษณาจากเรา และการสื่อสารของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน และการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ

12.4 วัตถุประสงค์และการใช้ข้อมูลที่ถูกรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและเพื่อการเข้าถึงข้อมูลคุณโดยเราหรือข้อบังคับของบุคคลที่สามหรือทั้งสอง โปรดทราบว่าในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือหากหน่วยงานของรัฐต้องการข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลส่วนตัวของคุณจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดตามกรณีต่อไปนี้:

  12.4.1 เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ / ลูกค้า

  เราต้องการให้ลูกค้ายืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของตัวลูกค้าเอง และรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงิน

  12.4.2 เพื่อตรวจจับและจัดการการฟอกเงิน

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของหน่วยงานออกใบอนุญาต เราจำเป็นต้องใช้มาตรการทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมและจัดการการฉ้อโกง มาตรการเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบช่องทางชำระเงินและการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ใช้งานกำลังใช้ช่องทางการเงินที่ไม่ได้เป็นของบุคคลอื่นหรือที่ถูกปลอมแปลงมาในลักษณะใดก็ตาม

  เนื่องจากเราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

  12.4.3 เพื่อตรวจจับปัญหาการพนัน

  12.4.3 เพื่อตรวจจับปัญหาการพนัน เราเชื่อมั่นว่า คุณควนเล่นการพนันเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเป็นอันดับแรก และยึดหลักการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ เราจะคัดกรองและตรวจสอบพฤติกรรมของคุณจากข้อมูลและประวัติของคุณในฐานะลูกค้าของเว็บไซต์เรา

  12.4.4 เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและโปรโมชั่น

  เรามีบริการหลากหลาย เช่น โบนัส โปรโมชั่นและการอัปเดตข้อมูลทางการตลาดต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบและพฤติกรรมการเล่นเกมของคุณ

  คุณสามารถยกเลิกรับข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยสามารถตั้งค่าได้บนบัญชีของคุณ

  12.4.5 เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

  เราทำการอัปเดตเว็บไซต์ของเราอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ ซึ่งข้อมูลการใช้งานของคุณสามารถช่วยให้เราปรับแต่งและปรับปรุงบริการของเราได้

  Wins88.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณ เว้นแต่เห็นว่ามีความจำเป็นทางกฎหมาย

12.5 การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา คุณยอมรับให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของคุณต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 • กลุ่มบุคคลที่สามที่ทำการเก็บบันทึกข้อมูลการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยการกระทำเหล่านี้ผิดต่อภาระหน้าที่ของเราที่มีต่อการป้องกันการฉ้อโกง การต่อต้านการฟอกเงินและการระดมทุนของกลุ่มต่อต้านการก่อการร้าย
 • เขตอำนาจศาลและหน่วยงานกำกับดูแลของบุคคลที่สาม ซึ่งกำหนดให้เราต้องปฏิบัติตามแนวทางบางอย่างภายใต้ใบอนุญาต
 • บุคคล บริษัท หรือองค์กรใดก็ตามที่เก็บบันทึกข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาด้านการพนัน
 • บุคคล บริษัท หรือองค์กรใดก็ตามที่เก็บบันทึกข้อมูลบุคคลที่ละเมิดโบนัสหรือข้อเสนอใดๆ
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมที่ให้บริการเกมบนเว็บไซต์ของเราทั้งหมดที่ต้องการข้อมูลบางส่วนของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมเล่นเกมของพวกเขาบนเว็บเราได้
 • ผู้ให้บริการด้านการเงินและการธนาคารต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาและข้อตกลงกับเราและต้องการเข้าถึงรายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณได้ให้ไว้กับเราระหว่างขั้นตอนการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์เรา

หากเราอยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายในการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สาม Wins88.com มีสิทธิ์ที่จะแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆ

Wins88.com จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการจำกัดการเปิดเผยดังต่อไปนี้: ที่ Wins88.com เชื่อโดยสุจริตว่าจะต้องทำเช่นนั้นเพื่อตอบสนองต่อหมายศาลหมายจับหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ; หรือในกรณีที่จำเป็นตามสมควรในการระบุติดต่อหรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือองค์กรเพื่อรักษา และ/หรือ บังคับใช้สิทธิ์ของ Wins88.com นอกจากนี้ เราสามารถและคุณสามารถอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลลูกค้าของคุณ อย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ เมือง ตำบลหรืออำเภอ รหัสไปรษณีย์ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และบริษัทของคุณต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบุคคลที่สามของ Wins88.com ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นหรือเหมาะสมในการสอบสวนการฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่อาจทำให้เราต้องรับผิดตามกฎหมาย.

12.6 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

รายละเอียดและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่ยุโรป อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่เราต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ รายละเอียดและข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขา ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ใน “เขตเศรษฐกิจยุโรป” หรือ “EEA” เมื่อคุณตกลงและยอมรับนโยบายความส่วนตัวและข้อมูลของเราแล้วนั้น หมายความว่า คุณตกลงและยอมรับกระบวนการจัดการ เคลื่อนย้าย เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความส่วนตัวและข้อมูล เราจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายและเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดการตามนโยบายข้อมูลของทวีปยุโรป

12.7 สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในการเข้ามาเป็นผู้ใช้บนเว็บไซต์เรา คุณมีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

  12.7.1 สิทธิในการได้รับแจ้ง

  คุณมีสิทธิในการได้รับการแจ้งว่า รายละเอียดและข้อมูลของคุณกำลังถูกใช้อย่างไรและโดยใคร รวมไปถึงข้อมูลที่ถูกใช้อยู่นั้นคือข้อมูลอะไรและถูกเก็บไว้อย่างไร ข้อมูลถูกเก็บไว้ที่ไหนและถูกเก็บอย่างไร และข้อมูลดังกล่าวถูกใช้กับอะไรและใครเป็นคนใช้ข้อมูลนั้น

  นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ในการรับรู้ว่า แหล่งข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลนั้น มาจากที่ไหนหรือมาจากใคร รวมถึงจุดประสงค์ของการใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าว ท้ายที่สุด คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานานแค่ไหน

  12.7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

  ในฐานะผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบเนื้อหาข้อมูลของคุณและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินใดๆ ที่เราได้การรวบรวมเกี่ยวกับคุณ เรามีหน้าที่ให้ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกจัดเก็บ ถ่ายโอนหรือประมวลผล

  12.7.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

  คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณและตัวคุณเองเท่านั้นที่อาจถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ รวมถึงสิทธิ์ในการกรอกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ โปรดทราบว่า คุณต้องให้เหตุผลที่ถูกต้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขที่คุณต้องการของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของคุณ

  12.7.4 สิทธิในการจำกัดการประมวลข้อมูล

  คุณมีสิทธิ์ที่จะจำกัดไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลหรือรายละเอียดใดก็ตามของคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการละเมิดข้อจำกัดบางอย่าง คุณให้การยินยอมว่า หากมีการละเมิดข้อจำกัดบางประการ เรามีสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าการจำกัดการใช้งานต่างๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งมีผลมาจากการละเมิดข้อจำกัดของคุณ จะไม่ถูกโต้แย้งจากคุณทั้งสิ้น โปรดทราบและทำความเข้าใจว่า เรามีความต้องการข้อมูลบางอย่างจากคุณ เพื่อให้เราสามารถอำนวยความสะดวกบนเว็บไซต์และบริการของเรา

  12.7.5 สิทธิในการถูกลืม

  คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบรายละเอียดและข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์และลบล้างคุณจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อคุณเลือกที่จะระงับการใช้งานของคุณเองอย่างถาวรจากเว็บไซต์และบริการของเรา (Self-exclusion) ก่อนที่จะสามารถขอลบข้อมูลทั้งหมดของคุณ การลบข้อมูลของคุณจะจำกัดเฉพาะรายละเอียดและข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราและข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สามอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เราไม่จำเป็นต้องใช้รายละเอียดหรือข้อมูลนั้นอย่างสมเหตุสมผล

  โปรดทราบว่า ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ถูกลบออกทันทีโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้สิทธิ์ใช้งานของเราและข้อกำหนดอื่นๆ ของบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่นข้อบังคับการต่อต้านการฟอกเงิน) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณภายในเวลาที่เหมาะสม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการใช้ข้อมูลของคุณตามข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตและข้อบังคับของเราเท่านั้น

  12.7.6 สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล

  คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่เป็นของคุณ ภายในเซิร์ฟเวอร์ของเราไปยังผู้รับที่คุณเลือก โดยคุณต้องส่งคำขออย่างเป็นทางการและให้ข้อมูลเต็มรูปแบบเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เราจะส่งข้อมูลไปถึง หลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งจากเราไปยังผู้รับ/บุคคลที่สามแล้วจากการขอถ่ายโอนข้อมูลของคุณ Wins88.com จะไม่รับผิดชอบต่อวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยผู้รับ/บุคคลที่สาม

  12.7.7 สิทธิในการคัดค้าน

  คุณมีสิทธิ์เต็มที่ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และดังนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะยินยอมหรือถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวถูกคัดค้าน อาจมีการจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งคุณไม่สามารถคัดค้านข้อจำกัดการใช้งานใดก็ตาม ที่สืบเนื่องมาจากคำขอของคุณเกี่ยวกับการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล โปรดทราบและทำความเข้าใจว่า เราต้องการข้อมูลบางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกบนเว็บไซต์และบริการของเรา

13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตร


ส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจคือการเปิดโอกาสให้ธุรกิจหรือบุคคลที่สามสามารถโปรโมทคาสิโน Wins88 ได้ โปรแกรมนี้เรียกว่า โปรแกรมพันธมิตร Referral88 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตร โปรดดูที่หน้า ของโปรแกรมพันธมิตร Referral88